OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat.

/Robert Flughum/

W roku szkolnym 2017/2018 praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrane programy:
  • Program wiodący„ Nasze przedszkole" -program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. – Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba -Żabińska
  • Programy własne:
  • „ IDĘ DO PRZEDSZKOLA”- program adaptacyjny dla dzieci 3,4 letnich w Przedszkolu nr 1 w Jeleśni – autorki: B. Górna, B. Póda, E. Póda, M. Kurczok
  • Program edukacji zdrowotnej – autorki – E. Póda, M. Kurczok
  • " Mały czytelnik" - program rozwijania zainteresowań czytelniczych dla dzieci przedszkolnych - autorka - B. Górna
  • Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która wyznacza obszary w obrębie których należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego.
  • W zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci są organizowane : zajęcia komputerowe dla dzieci starszych oraz dla obu grup przedszkolnych zajęcia sportowo - gimnastyczne dwa razy w tygodniu.
Przedszkolowo.pl logo