OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat.

/Robert Flughum/

W roku szkolnym 2015/2016 praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrane programy:
 • „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu" -program wychowania przedszkolnego. – Autorki: Monika Zatorska, Aldona Kopik - Nr dopuszczenia P1 – 01/08/14.
 • „ IDĘ DO PRZEDSZKOLA”- program adaptacyjny dla dzieci 3,4 letnich w Przedszkolu nr 1 w Jeleśni – autorki: B. Górna, B. Póda, E. Póda, M. Kurczok – Nr dopuszczenia RP – 2/2011;
 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 1 w Jeleśni – nr dopuszczenia P1 – 02/08/2013
 • „ Jestem bezpieczny i przyjaźnie nastawiony do świata” – program profilaktyczny Przedszkola Nr 1 w Jeleśni – nr dopuszczenia P1 – 03/08/2013 ;
 • Program edukacji zdrowotnej – autorki – E. Póda, M. Kurczok – nr dopuszczenia P1 – 04/08/2013 ;
 • " Mały czytelnik" - program rozwijania zainteresowań czytelniczych dla dzieci przedszkolnych - autorka - B. Górna - nr dopuszczenia - P1-05/09/2013 r.
 • RELIGIA - „W radości dzieci Bożych” - Ks. Tadeusz Śmiech.
 • Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która wyznacza obszary w obrębie których należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego.
 • Są to następujące obszary :
 • 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • 10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
 • 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • 12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • 13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • 14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • 15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU TO:
 • * język angielski- prowadzony w obu grupach wiekowych;
 • * zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy;
 • Przedszkole nadal kontynuuje realizację projektu głośnego czytania w przedszkolu przez zapraszanych gości, tj. członków rodzin dzieci - mamusie, tatusiów, babcie,ciocie ... co pozwoliło placówce znaleźć się w gronie "Czytających przedszkoli" w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.
Przedszkolowo.pl logo