GRUPA MALUSZKÓW

Rok szkolny 2015/2016.
Wychowawczynią grupy młodszej jest pani Barbara Póda.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA MŁODSZA

I CZĘŚĆ DNIA – RANEK
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci:
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, sprawdzenie stanu zdrowia dzieci,
- czynności organizacyjne, dowolne zabawy dzieci zgodnie z ich potrzebami.
8.00 – 8.40 Działalność zabawowa dzieci:
- swobodna zabawa dzieci w różnych kącikach zainteresowań według własnych pomysłów i aktualnych potrzeb przy sporadycznej pomocy nauczyciela, gry dydaktyczne w małych zespołach,praca ogólno – rozwojowa z inicjatywy dzieci;
8.40 -9.00 Zajęcia organizowane pod kierunkiem nauczyciela:
- zabawa ruchowa lub inna organizowana pod kierunkiem nauczyciela, praca nad korektą wymowy z wykorzystaniem różnego rodzaju zabaw dydaktycznych, poranne ćwiczenia gimnastyczne;
9.00 – 9.10 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- toaleta poranna, mycie rąk, przygotowanie grupy do śniadania.
9.10-9.30 ŚNIADANIE
9.30 – 9.40 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- czynności higieniczno – sanitarne po śniadaniu, mycie zębów, prace organizacyjne i przygotowanie grupy do zajęć.

II CZĘŚĆ DNIA
9.40 – 10.20 Zajęcia dydaktyczne – planowe organizowane przez nauczyciela:
- inicjowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w zespołach lub z całą grupą wg planu z uwzględnieniem wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone na powietrzu,
- 10 minutowa przerwa między zajęciami(załatwianie potrzeb fizjologicznych, przygotowanie do drugiego zajęcia), zabawa ruchowa wynikająca np. z tematyki zajęć,
10.20 – 10.45 Dowolna działalność zabawowa dzieci – korzystanie z pomocy kącików zainteresowań,
10.45 – 11.00 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- prace porządkowe po zabawie i organizacyjne związane z pobytem na powietrzu ( ubieranie się w szatni)
11.00 – 12.00 Organizacja pobytu na powietrzu:
- spacery, wycieczki, gry terenowe, - zabawy ruchowo sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, - obserwacje przyrodnicze, doświadczenia na powietrzu,
12.00 – 12.10 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni, - czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem,
12.10-12.30 OBIAD
12.30- 13.00 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie dzieci do leżakowania.

III CZĘŚĆ DNIA
13.00 - 14.00 Odpoczynek i relaks poobiedni:
- słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań z dziecięcej literatury,- słuchanie łagodnej muzyki relaksacyjnej, poważnej, słuchowisk dla dzieci, zabawy uspokajające i wyciszające grupę,po odpoczynku przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze,
14.00 – 14.30 Organizacja pobytu na powietrzu:
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych, obcowanie z przyrodą, spacery,
14.30 – 14.40 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni, - czynności higieniczno – sanitarne przed podwieczorkiem,zabawa orientacyjno – porządkowa, przygotowanie grupy do posiłku,
14.40-14.50 PODWIECZOREK

14.50 – 15.15 Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela dla dzieci chętnych:
- dokończenie prac z drugiej części dnia, ćwiczenia kreatywne, praca indywidualna dzieckiem lub małym zespołem,
15.15 – 16.00 Dowolna działalność zabawowa dzieci:- zabawy według pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się wychowanków.


/ Godziny oznaczone kolorem czerwonym wskazują realizację bezpłatnych godzin podstawy programowej /
..................................................................................................................................................................

Każdy nasz MODELOWY Maluch kończący rok szkolny -

* Zna swoje potrzeby, umie je komunikować,

* Próbuje samodzielnie zakładać i ściągać elementy ubrań oraz korzystać z toalety,

* Prawidłowo używa łyżki, widelca,

* Współdziałanie w zabawie, sprząta zabawki po jej zakończeniu,

* Respektuje umowy grupowe i rozumie konsekwencje ich nie przestrzegania,

* Szanuje kolegów, panie i innych dorosłych,

* Słucha odgłosów i dźwięków z otoczenia (rozróżnia i nazywa je)

* Wyraża swoje myśli, przeżycia w rozmowie,

* W zabawach, zajęciach komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi,

* Opowiada ilustracje, słuchane teksty,

* Recytuje wierszyki, śpiewa proste piosenki,

* Dostrzega podobieństwa i różnice,

* Układa puzzle (30 elementów),

* Rozpoznaje i nazywa przedmioty, sytuacje z otoczenia,

* Rozwiązuje proste zagadki, jest ciekawy nowości,

* Liczy, rozpoznaje podstawowe kolory, figury, segreguje wg 1 cechy,

* Zna części ciała, określa położenie ciała w przestrzeni,

* Uczestniczy w zabawach ruchowych i jest sprawny ruchowo,

* Poznaje sytuacje służące i zagrażające zdrowiu (higiena, ruch, odżywianie),

* Stara się unikać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: w ogrodzie, sali, łazience oraz w kontakcie z obcymi i zwierzętami,

* Używa kredek, farb do wykonywania prac plastycznych ,

* Wykonuje ulepianki, rysunki na tematy dowolne,

* Realizuje się w wybranej formie muzycznej, tanecznej,plastycznej,

* Prezentuje się przed najbliższymi.


GRATULUJEMY!
Przedszkolowo.pl logo