GRUPA MALUSZKÓW


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA MŁODSZA

I CZĘŚĆ DNIA – RANEK
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci:
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, sprawdzenie stanu zdrowia dzieci,
- czynności organizacyjne,zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
8.00 – 8.40 Zabawy integrujące grupę. Zabawy w języku angielskim z lektorem 3 razy w tygodniu. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Bieżące czynności porządkujące;
8.40 -8.50 Zestaw zabaw ruchowych.
- zabawa ruchowa lub inna organizowana pod kierunkiem nauczyciela, praca nad korektą wymowy z wykorzystaniem różnego rodzaju zabaw dydaktycznych, poranne ćwiczenia gimnastyczne;
8.50 – 9.00 Toaleta poranna, mycie rąk, przygotowanie grupy do śniadania.
9.00-9.20 ŚNIADANIE
9.20 – 9.30 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- czynności higieniczno – sanitarne po śniadaniu, mycie zębów, prace organizacyjne i przygotowanie grupy do zajęć.

II CZĘŚĆ DNIA
9.30 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne – planowe organizowane przez nauczyciela:
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu prowadzone według miesięcznych planów pracy oraz wybranego programu nauczania prowadzone z całą grupą. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowo – gospodarcze.
11.00 – 11.45 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
11.45 – 12.00 Zabiegi higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 OBIAD DWUDANIOWY
12.30- 13.00 Zabiegi higieniczno – sanitarne po obiedzie. Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

III CZĘŚĆ DNIA
13.00 - 14.00 Odpoczynek na leżakach przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań z dziecięcej literatury.
14.00 – 14.20 Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu. Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym realizowaną tematykę. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.Organizacja pobytu na powietrzu:
14.20 – 14.30 Czynności higieniczno – sanitarne przed podwieczorkiem.
14.30-14.45 PODWIECZOREK

14.45 – 16.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.


/ Godziny oznaczone kolorem czerwonym wskazują realizację bezpłatnych godzin podstawy programowej /
..................................................................................................................................................................

Każdy nasz MODELOWY Maluch kończący rok szkolny -

* Zna swoje potrzeby, umie je komunikować,

* Próbuje samodzielnie zakładać i ściągać elementy ubrań oraz korzystać z toalety,

* Prawidłowo używa łyżki, widelca,

* Współdziałanie w zabawie, sprząta zabawki po jej zakończeniu,

* Respektuje umowy grupowe i rozumie konsekwencje ich nie przestrzegania,

* Szanuje kolegów, panie i innych dorosłych,

* Słucha odgłosów i dźwięków z otoczenia (rozróżnia i nazywa je)

* Wyraża swoje myśli, przeżycia w rozmowie,

* W zabawach, zajęciach komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi,

* Opowiada ilustracje, słuchane teksty,

* Recytuje wierszyki, śpiewa proste piosenki,

* Dostrzega podobieństwa i różnice,

* Układa puzzle (30 elementów),

* Rozpoznaje i nazywa przedmioty, sytuacje z otoczenia,

* Rozwiązuje proste zagadki, jest ciekawy nowości,

* Liczy, rozpoznaje podstawowe kolory, figury, segreguje wg 1 cechy,

* Zna części ciała, określa położenie ciała w przestrzeni,

* Uczestniczy w zabawach ruchowych i jest sprawny ruchowo,

* Poznaje sytuacje służące i zagrażające zdrowiu (higiena, ruch, odżywianie),

* Stara się unikać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: w ogrodzie, sali, łazience oraz w kontakcie z obcymi i zwierzętami,

* Używa kredek, farb do wykonywania prac plastycznych ,

* Wykonuje ulepianki, rysunki na tematy dowolne,

* Realizuje się w wybranej formie muzycznej, tanecznej,plastycznej,

* Prezentuje się przed najbliższymi.


GRATULUJEMY!
Przedszkolowo.pl logo