KADRA

GRONO PEDAGOGICZNE- rok szkolny 2017/2018

mgr Barbara GÓRNA - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jeleśni

Ewa PÓDA - nauczyciel w grupie dzieci 5 latnich

Magdalena KURCZOK - nauczyciel w grupie dzieci 3, 4 letnich

mgr Anna Brańka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra ZARZECKA - nauczyciel logopeda

mgr Katarzyna Czul - nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej w obu grupach przedszkolnych oraz zajęcia komputerowe w grupie
5 latków

PRACOWNICY OBSŁUGI

Jadwiga PŁACHETKA - woźna/pomoc nauczyciela
Przedszkolowo.pl logo