KADRA

GRONO PEDAGOGICZNE- rok szkolny 2015/2016

mgr Barbara GÓRNA - dyrektor przedszkola

Ewa PÓDA - nauczyciel grupy 3,4 latków

Magdalena KURCZOK - nauczyciel grupy 5 latków

mgr Halina HUBKA - nauczyciel katecheta w grupie 5 latków

mgr Anna Brańka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra ZARZECKA - nauczyciel logopeda

mgr Katarzyna Czul - nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej w obu grupach przedszkolnych

mgr Marcelina Łoboz - nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe taneczno - rytmiczne w obu grupach przedszkolnych

mgr Anna Buława - nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe w grupie dzieci 5 letnich

PRACOWNICY OBSŁUGI

Jadwiga PŁACHETKA - woźna/pomoc nauczyciela
Przedszkolowo.pl logo