Luty

Tematyka Kompleksowa

Baśnie, bajki i bajeczki.
Muzyka wokół nas.
Nie jesteśmy sami w kosmosie.
Projekt budowle.Zadania wychowawcze — dydaktyczne i opiekuńcze

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, poznawanie literatury dziecięcej, zachęcanie do słuchania Bajek.
Rozwijanie słuchu muzycznego, określanie charakteru muzyki.
Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów.
Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach, dostrzeganie i kontynuowania rytów.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych w oparciu o literaturę, rozwijanie wyobraźni twórczej.
Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki.
Rozwijanie motoryki małej oraz ogólnej sprawności ruchowej.
Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach.
Rozwijanie zainteresowań architekturą, poznawanie różnego rodzaju budowli, wzbogacanie słownictwa o słowa związane z budownictwem.
Wzbogacanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
Przedszkolowo.pl logo