MIESIĘCZNA TEMATYKA PRACY - Grudzień

Grudniowe życzenia
kim będę gdy dorosnę
święta za pasem
Świąteczne tradycje

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń oraz doskonalenie umiejętności słuchania.
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach. Zapoznanie się z cyfrą 6, 7. Wprowadzanie pojęcia matematycznego: długość.
Zapoznanie się z literkami: K, k, R, r, L, l - pisanie liter po śladach.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, stosowania zwrotów grzecznościowych.
Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych, poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów.
Kształtowanie nawyków pomagania innym w pracach domowych, doskonalenie umiejętność dostrzegania związków przyczynowo -skutkowych.
Doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów symbolicznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Świąt Bożego Narodzenia.

Wiersz:
Święta darem są dla ludzi
Jeśli zechcą serca zbudzić
Ważne jest obdarowywanie
Co chcę dać- nie, co dostanę?
Miło dawać jest prezenty
Każdy wtedy uśmiechnięty
Wierszyk, piernik lub rysunek
Każdy prezent zrobić umie
Święta darem są dla ludzi
Jeśli uśmiech jest na buzi
Jeśli wszyscy się radują
I szacunek okazują

Piosenka:
I. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
dzieci już czekają, gdzieś ty gdzie?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
przez komin zawołał: spieszę się!

Ref.: Worek prezentów wielki mam
dobrze marzenia wasze znam.
Wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.

II. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
dzieci cię kochają, czy ty wiesz?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
do dzieci zawołał : Ja was też!
Przedszkolowo.pl logo