RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 w Jeleśni rok szkolny 2015/2016
Przedstawicielkami przedszkola do Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni zostały wybrane: Pani Elżbieta Brańka oraz Pani Anna Cader
Przedszkolowo.pl logo