W grudniu:


Tematyka kompleksowa:

I. Grudniowe życzenia
II. Kim będę, gdy dorosnę?
III. Święta za pasem
IV. Świąteczne tradycje


Zadania wychowawczo- dydaktyczne:


Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych; kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
Zapoznanie dzieci z funkcjami i zadaniami urzędu pocztowego, wdrażanie do posługiwania się swoim adresem.
Uświadomienie dzieciom, że to , co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
Rozwijanie umiejętności planowania działań i pracy zespołowej.
Zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki oraz innymi zwyczajami bożonarodzeniowymi.
Rozwijanie zainteresowania książką i literaturą dla dzieci.
Kształtowanie u dzieci interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu, kształtowanie poczucia pewności siebie.
Wdrażanie do umacniania poczucia własnej wartości, wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych.Poznajemy wiersz:


,, Świąteczny czas”

Za oknem już całkiem ciemno. Na niebie pierwsza gwiazdka świeci. Na wigilijną kolację czekają wszystkie dzieci. Nim rozpakują prezenty, złożą swym bliskim życzenia: zdrowia, szczęścia, miłości i wszystkich marzeń spełnienia. Podzielą się opłatkiem przy wigilijnym stole i wielkim wzruszeniem w głosie zanucą kolędy wesołe.
Dominika Niemiec


Poznajemy piosenkę:

,,Hej, kolęda, kolęda"

Gdy w pokoju wyrośnie choinka, łańcuchami, bombkami zaświeci, to znaczy, że już święta, że już blisko kolęda, że Mikołaj przyjedzie do dzieci, hej, kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole, pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie, to znaczy, że już święta, że już blisko kolęda, że Mikołaj przyjedzie do ciebie, hej kolęda, kolęda.Przedszkolowo.pl logo